Phần mềm

Phần mềm quản lý LABO nha khoa

Phần mềm quản lý LABO nha khoa được thiết kế dành cho các cơ sở sản xuất răng giả, nội dung của phần mềm bao gồm các tính năng chính:

PHẦN MỀM QUẢN LÝ LABO NHA KHOA
Phần mềm quản lý LABO nha khoa được thiết kế dành cho các cơ sở sản xuất răng giả, nội dung của phần mềm bao gồm các tính năng chính:

Thương mại:

- Quản lý đơn đặt hàng của khách hàng (Bác sĩ và các nha khoa)
- Quản lý lịch thử và lịch giao hàng
- Quản lý đơn hàng đã giao
- Quản lý và báo cáo công nợ đối với khách hàng
- Quản lý bảo hành sản phẩm
- In hoá đơn công nợ cuối tháng

Sản xuất:

- Quản lý nguyên vật liệu
- Quản lý và tính lương công nhân sản xuất
- Tính giá thành sản phẩm
- Tính toán lợi nhuận cơ bản

Quản lý:

- Chống thất thoát nguyên vật liệu và thất thu về tài chính
- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng
- Định hướng chiến lược phát tiển công ty
- Và nhiều tính năng khác

Phần mềm quản lý LABO nha khoa do Cty Vũ Phong xây dựng đã phát triển, nâng cấp nhiều phiên bản và đã được triển khai cho rất nhiều cơ sở sản xuất răng giả và đã mang lại rất nhiều lợi ích cho khách hàng

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin